Mijn favorieten

Invoering van een verplicht energielabel per 1 januari 2015

Energielabel na 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 verandert de regelgeving over het energielabel. Huiseigenaren die dan nog geen label hebben krijgen een voorlopig label toegestuurd. Het voorlopige label is een indicatie van de energieprestatie van uw woning, gebaseerd op reeds bekende gegevens zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Vanaf 1 januari 2015 is het hebben van een energielabel bij de eigendomsoverdracht verplicht.
 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) ziet toe op de naleving van de verplichting van het hebben van een energielabel. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Energieakkoord. Het maakt voor de ILT niet uit of u op grond van de koopovereenkomst hebt afgesproken geen label te verstrekken. Bij het leveren van een woning zonder hierbij een definitief energielabel te verstrekken, kan een sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dit kan gaan om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen, maar er kan ook direct een boete van maximaal € 405,-- worden opgelegd.

 

Voor de volledigheid merken wij op dat een notaris de levering van uw woning niet zal blokkeren indien u geen energielabel of EPA-label heeft.


Gevolgen voor u

Door de nieuwe regelgeving loopt u als verkoper het risico op een sanctie van maximaal € 405,-- als u niet op tijd een energielabel of EPA-label van uw woning heeft.

 

Begin 2015 ontvangt elke woningeigenaar een voorlopig energielabel van de overheid. U kunt dit voorlopige energielabel nu al inzien op de website http://energielabel-checker.rvo.nl. Het voorlopige label heeft echter geen formele status. U zult het dus eerst definitief moeten maken om aan uw verplichting te kunnen voldoen!


U kunt dit vanaf 1 januari 2015 doen op de volgende wijze:
  • Inloggen met DigiD op www.energielabelvoorwoningen.nl;
  • Woninggegevens aanpassen (max. 10 vragen over energetische maatregelen);
  • Bewijs uploaden (zoals aankoopdocumenten, foto’s);
  • Erkend deskundige kiezen die de aanvraag gaat controleren / valideren;
  • Aanvraag versturen.

Houdt u er wel rekening mee dat het valideren van het label door een erkend deskundige enkele werkdagen in beslag zal nemen en mede afhankelijk is van de door u verstrekte informatie! Naar verwachting kost het valideren van het label enkele tientjes.

U kunt er ook voor kiezen om dit jaar alsnog een EPA-label op te laten stellen. Dit type label kost wat meer, maar u voldoet zo zeker aan uw verplichting bij de levering van uw woning. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.


Infographic 1 Hoe komt u aan een energielabel voor uw woning Infographic 2 Wat is een energielabel voor woningen

 

Woning van de maand